Вашият магазин разполага с четири слайдера в началната си страница. В тях клиентите Ви могат да разгледат продукти, отбелязани като нови или промоционални.

Вие напълно контролирате съдържанието на третия и четвъртия слайдер.

В третия слайдер се извеждат продукти, отбелязани като нови. Следните стъпки показват необходимите настройки:

1. В Административния панел изберете Catalog -> Manage Products и посочете продукт, който искате да добавите в слайдера.

слайдери в началната страница
2. В етикета General, в полето Set Product as New from Date въведете датата, от която да е в сила статуса. За да ограничите периода, въведете крайна дата в полето Set Product as New to Date. Въведените дати трябва да са във формат ДД.ММ.ГГГГ

задаване на нови продукти в третия слайдер

3. Запазете промените от бутона Save или Save and Continue Edit. Ако не бъде изведено съобщение за успешна промяна на продукта, обърнете внимание на полета, отбелязани със *. Те са задължителни и системата няма да запамети промени по продукта, преди да бъде въведена информация в тях.

4. Изчистете кеша.

В четвъртия слайдер се намират продуктите, за които е зададен статус “Special price”. За да добавите друг продукт в слайдера следвайте тези стъпки:

1. Изберете Catalog -> Manage Products в Административния панел и посочете желания продукт.

2. В етикета Prices въведете дати за начало и край на промоцията, съответно в полетата Special Price From Date и Special Price To Date. Въведените дати трябва да са във формат ДД.ММ.ГГГГ

задаване на промоционални продукти в четвъртия слайдер

3. В полето Special Price имате възможност да зададете промоционална цена на Вашите продукти. Тя ще заеме мястото на редовната цена в страницата на магазина. Когато периодът на промоцията приключи, продуктът автоматично ще приеме редовната си цена. (Забележка: такава промяна на цената можете да прилагате само върху въведените от Вас продукти в системата.)

4. Запазете промените от бутона Save или Save and Continue Edit. Ако не бъде изведено съобщение за успешна промяна на продукта, обърнете внимание на полетата, отбелязани със *. Те са задължителни и системата няма да запамети промени по продукта, преди да бъде въведена информация в тях.

5. Изчистете кеша.

Продуктите, съдържащи се в слайдерите автоматично ще спрат да се показват в тях когато зададената дата за край на промоционалния период отмине, или когато наличността им се изчерпа.

За да премахнете продукт от третия или четвъртия слайдер, влезте в Администрацията и изберете Catalog -> Manage Products. Посочете продукта, редактирайте или изтрийте въведените дати в съответните полета, запазете промените и изчистете кеша.