Направете навигационната си система лесно достъпна за търсачките. Искате роботите – „паяци” да намерят всичките страници на вашия сайт, нали? Навигационните менюта на JavaScript и Flash са чудесни за хора, но търсачките не четат  Java Script и Flash много добре. Следователно, заместете Java Sript и Flash менютата с обикновени HTML линкове на края на страницата,  което гарантира, че съществува верига от хиперлинкове, която ще води „паяците” от вашата титулна страница към всички останали страници на вашия сайт. Не настройвайте навигационната си система, използвайки HTML рамки (това е много, много стар подход); те могат да причинят сериозни проблеми при индексирането.

Някои системи за управление на съдържанието и електронна търговия произвеждат динамични, набързо направени сайтове, които често се разпознават по въпросителните знаци в URL- адресите, следвани от дълг низ от числа и букви. Претоварените търсачки понякога имат проблем да правят разбор на дълги URL адреси и могат да спрат на въпросителния знак, отказвайки да отиде по-далеч. Ако откриете, че в търсачките не се индексират вашите вътрешни страници, можете да помислите за пренаписване на URL, картата на сайта или промяна на рекламните решения.