Модул за автоматично генериране на гаранционни карти
Издавайте гаранционни карти директно през администрацията на вашия електронен магазин Radius.

Предимства на автоматично генерираните гаранционни карти

  • Генериране на PDF файл с автоматично попълнени данни на клиента и продукта/продуктите, които е закупил.
  • Възможност да въведете различен текст на гаранционните условия за различните марки;
  • Възможност за използване на гаранционни условия за повече от 1 марка/производител.
  • Гаранционната карта има възможност за печат и съхраняване на компютъра.
  • Бутонът за генериране и печат на гаранционната карта е изведен в поръчката на един клик разстояние.

Въвеждане на гаранционни условия

Преди да издадете гаранционна карта, трябва да въведете гаранционни условия, на които ще подлежат продуктите, които предлагате.

1. Изберете от менюто в администрацията на магазина: Система -> Гаранционни текстове – > Преглед и редактиране. (фиг.1)

Добавяне на гаранционни условия
Фиг.1

2. Добавянето на нови гаранционни условия се осъществява от бутона „Добави Гаранция“. (фиг.2)

Добавяне на гаранционни условия
Фиг.2

3. Попълнете задължителните полета: „Име на гаранцията“, „Текст на гаранцията“ и „Гаранционен срок“. Посочете конкретен производител от списъка, за чиито продукти, отговарят условията, които сте въвели. За продуктите, които нямат контретни гаранционни условия ще се генерират условията, посочени в „Базова гаранция“. След като въведете информацията във всички полета, натиснете бутон „Запази“.(фиг.3)

Добавяне на гаранционни условия

Фиг.3

Генериране на гаранционна карта

1. Издаването на гаранционна карта се осъществява от админстрацията на вашия електронен магазин  – Продажби-> Поръчки. Избирате поръчката, за която желаете да генерирате гаранционна карта. (фиг.4)

Генериране на гаранционна карта
Фиг.4

2. Изберете “Гаранции” от менюто в лявата част. (фиг.5)

Генериране на гаранционни карти
Фиг.5

3. Генерираната гаранционна карта има поредният номер на поръчката и датата, на която е осъществена покупката. В табличен вид е представен продукта, обект на гаранционните условия, със съответната търговска и законова гаранция. Натиснете бутон „Създаване на PDF“, за да принтирате гаранционната карта. (фиг.6)
Генериране на гаранционна карта
Фиг.6

4. Генерираната гаранционна карта в .pdf формат може да се принтира и подпише. (фиг.7)
Генериране на гаранционна карта
Фиг.7