Онлайн търговията в световен мащаб продължава да расте с бързи темпове. В България този растеж е близо 20%. Все повече потребители предпочитат да пазаруват по интернет. Когато времето е ограничено, онлайн покупката е най-добрият вариант.

Забелязва се тенденция на увеличаване на покупките на дрехи и спортни стоки, но все още техният процент е обозримо нисък, в сравнение с този на закупилите компютърна и комуникационна техника. Причината е в наложилите се брандове в този сектор и избора на продуктите на база спецификации, елиминирайки последващо неудовлетворение от направения избор.

Над 680 хиляди българи са пазарували онлайн през 2013г.

За сравнение през 2012 година са реализирани около 520 хиляди продажби. В Интернет търговците могат да достигнат до много по-широк кръг от потенциални клиенти, да създадат познаваемост на своя бранд, да наложат нов продукт, с много по-малък бюджет, отколкото, ако използват за тази цел традиционните маркетингови канали.
2,2 млрд. лева е била стойността на реализираните покупки в България през 2013 година. Дори тези клиенти, които са все още скептични по отношение на електронната търговия, проучват търговците в интернет преди да предприемат покупка. Наложилият се в онлайн средата електронен магазин ще разшири пазарния обхват на търговеца, но също така ще увеличи и обема на офлайн поръчките.