МЕТА Тагове

Напишете описателни МЕТА Тагове. Някои търсачки включват описание под заглавието на хиперлинка в техните резултати. Това описание трябва да е 1-2 изречения, отразяващо съдържанието на страницата, използвайки основните ключови думи и ключови фрази от страницата.

Не използвайте думи, които ги няма в страницата. Думите трябва да […]

Ключови думи в заглавията

Включете ключови думи в заглавията(Н1, Н2, Н3). Търсачките също търсят и думи, които са включени в заглавията и в подзаглавията и са важни за страницата, така че се уверете, че сте включили желаните ключови думи и фрази в поне едно или две заглавия.

Не очаквайте от […]

Оптимизиране на изображения, видео и аудио

Рекламирайте вашите видеа, изображения и аудио съдържания. Органичните резултати при търсене в Google показват не само съдържанието на страницата, но и изображения, видео клипове, както и аудио клипове. Следователно, помислете за създаване на такова съдържание, подходящо за компанията ви и след това го оптимизирайте, за […]

Навигационна система

Направете навигационната си система лесно достъпна за търсачките. Искате роботите – „паяци” да намерят всичките страници на вашия сайт, нали? Навигационните менюта на JavaScript и Flash са чудесни за хора, но търсачките не четат  Java Script и Flash много добре. Следователно, заместете Java Sript и […]

Как да избера и как да закупя домейн?

В Интернет, домейнът се състои от няколко мрежови адреса. Този домейн е структуриран на нива. Най-горното ниво идентифицира географското местоположение или често срещана таргет група (например, държавата, която домейна обхваща или категория, като „комерсиалност“). Второто ниво идентифицира уникално място в най-високия клас домейни и фактически […]