В Интернет, домейнът се състои от няколко мрежови адреса. Този домейн е структуриран на нива. Най-горното ниво идентифицира географското местоположение или често срещана таргет група (например, държавата, която домейна обхваща или категория, като „комерсиалност“). Второто ниво идентифицира уникално място в най-високия клас домейни и фактически е еквивалентно на уникален адрес в Интернет (IP адрес). Могат да бъдат използвани и домейни от по-нисък клас. В Домейн Нейм Системата (DNS) на Интернет, един домейн е име, с което Name сървъра прави записи, свързани с желаните субдомейни или хост.

Името на домейна на вашия електронен магазин е от голямо значение – представя лицето, регистрирало домейна, дава информация за неговата дейност, съдържа името на фирмата или организацията.

Вашият домейн е вашата самоличност в Интернет, така че ви препоръчваме да избирате внимателно. Името на домейна трябва да бъде кратко, запомнящо се и да отразява така вашия бизнес, че хората да ви намират лесно в Интернет.

Имената на домейните могат да бъдат на латиница или на кирилица. Могат да бъдат включени също арабски цифри и символа тире „-”. Домейните могат да започват и да завършват с буква или цифра, но не могат да започват или завършват с тире. Името на домейна не може да бъде по-дълго от 63 символа.

След като веднъж сте регистрирали име на домейн, то не може да бъде променяно. Името остава фиксирано до края на периода, за който е купено. Поради тази причина, преди купуването на домейн, проверете правописа на думата (думите) и бъдете сигурни, че сте го изписали коректно във формата за регистрация. Ако все пак смяната на домейн е наложителна, винаги можете да регистрирате ново име.

Съществуват т.нар. фирми регистратори (registrars), които разполагат с права за регистриране имена на домейни. Посредством система от т.н. сървъри за имена на домейни (domain name servers – DNS), насочват всяко име на домейн към съответстващия му IP адрес.

За да притежавате свое име на домейн, е необходимо да изберете име и то да е свободно. След това трябва да изберете фирма регистратор и чрез него да заплатите домейн името.

Минималният срок за регистрация на домейн е една година, но можете да си „закупите“ регистрация и за повече години, обикновено до 10.