Думата Магазин е с Арабски корен:

مَخْزَنٌ • (maḵzan) m, или популярното مَخَازِنٌ (maḵāzin)‎ При внимателен прочит на مَخْزَنٌ • (maḵzan) се забелязва една друга позната българска дума – Казан, също от арабски произход.

Значението на думата е склад, стая за складиране на стоки, къща за складиране. Тези места в еволюционен са се превърнали в място за размяна на стоки, а в последствие в места за продажба на стоки, докато стигнем до познатите ни днес магазини.

Еволюцията на магазините продължава с развитието на технологиите и с появата на електронните магазини. Те естествено не са се появили изведнъж. Преди тях е била Каталожната търговия.

При каталожната търговия, търговците отпечатвали каталози, които разпространявали по пощата. В последствие потребителите разлиствали каталозите, харесвали си стоки и ги поръчвали по телефон или по пощата.

С развитието на комуникациите, първо се появили Онлайн каталозите или електронен каталог с продукти и цени достъпен за разглеждане или сваляне през Интернет

С развитието на технологиите към Онлайн каталозите били инструменти за избор, поръчка, доставка и разплащане.

Така днес виждаме актуалната форма на електронните магазини.

Професионален онлайн магазин можете да създадете веднага с Radius.bg