Навигацията от съществена важност.

Тя трябва да предлага бърз и лесен достъп до категориите и продуктите на магазина ви.

Навигацията трябва да се конструирана така, че да включва в себе си автоматично линкове към продуктите до които желаете клиентите да достигат бързо и лесно.  Тези линкове трябва да се появяват, когато продукта е наличен и да изчезват, когато продукта е изчерпан.