За да „напълните” каталога на магазина който ще оперирате е необходимо да обработите всички продукти  – картинки, спецификации, цени, наличности.
За продуктите с минимален брой параметри са необходими около 10 мин.
За 5000 продукта са ви необходими 50 000 минути или 833 часа – около месец непрекъсната работа.През това време голяма част от продуктите няма да са налични а ще се появяват и нови. Не е невъзможно, но изисква ресурс.