Понятието Сайт води началото си като географски термин означаващ място, местоположение.

В технологичен контекст Сайт (Site) означава също място, документ, хостнат на даден домейн, адрес в Интернет.

Документа се състои от съответните страници с изградени, написани с помощта на някой от стандартните формати за това. Най-често – HTML.

След навлизането на множество платформи позволяващи създаване на Сайт без познание по програмиране и хостинг (Google, Facebook и др.) интересът към създаване на информационен сайт значително спадна.

Елементарен сайт можете да създадете с помощта на Facebook или Google+.

Когато става дума за сериозни бизнес решения, като създаване на Сайт – магазин, то тогава по-доброто решение е използвано на Radius.bg

С помощта на Radius.bg  може да създадете магазин за около 2 мин. Наистина, опитайте.