ePay.bg е система за плащанe с банкови карти и микросметки чрез Интернет. Системата предоставя възможност:
1. На всеки регистриран клиент да пазарува стоки и услуги чрез Интернет, като плаща с банкова карта и/ или със своята микросметка в ePay.bg,
2. На всеки български търговец или обслужваща организация да приема плащания чрез Интернет с национални дебитни карти с логото на БОРИКА и/или с международни кредитни карти, както и с микросметка в ePay.bg.

Как търговец може да си създаде сметка:
1. Търговецът трябва да се регистрира в системата и да сключи договор с ePay.bg.
2. Ако желае да получава плащания с банкови карти, които да постъпват директно по неговата банкова сметка, търговецът трябва да сключи договор с банка за обслужване на виртуален POS терминал,
3. Ако желае да получава плащания по микросметка в ePay.bg, достатъчно е търговецът да сключи договор с ePay.bg.
4. Търговецът трябва да осъществи техническа връзка с оператора на системата за обмен на информация, свързана с плащанията.

Има няколко начина, по които търговецът може да получи плащания чрез ePay.bg:
– Чрез кредитни карти (ePayСвят) – Услугата предлага приемане на плащания директно с кредитни карти MasterCard и VISA.
– Чрез дебитна карта  или банков превод – Получавате плащания от регистрирани клиенти в ePay.bg по Микросметка с карти Maestro/ MasterCard/ Visa Electron/ Visa и от Микросметка.
– От банкомат или в брой от Easypay – Получавате плащания в брой по Микросметка с уведомление за всяко плащане в реално време (Easypay) или чрез услугата B-PAY- предлага плащане  чрез АТМ (банкомат) с меню „B-Pay“, като уведомлението за всяко плащане е в реално време
– Директно от всеки регистриран клиент в ePay.bg – Търговецът регистрира самостоятелен виртуален ПОС терминал в банка – партньор на ePay.bg. Сумите от получените плащания постъпват директно в банковата сметка на търговеца

За получаване на директни плащания с MasterCard и VISA, издаденият от банката виртуален ПОС терминал трябва да може да обслужва съответните дебитни и/или кредитни карти.
Този начин е подходящ за всички търговци в сферата на електронната търговия, производството, туроператори, авиокомпании, промишлени предприятия, занаятчии, свободни професии, лекарски кабинети, он-лайн консултации, художници и всякакъв вид услуги.

Необходими документи за създаването на този ПОС терминал са: актуално състояние на фирмата и копие от БУЛСТАТ регистрацията на юридическото лице. Регистрацията се извършва он-лайн на адрес https://www.epay.bg > Нова регистрация
Сключва се двустранен договор между Търговеца и Оператора (ePay.bg)

Основен източник: epay.bg