Мета маркерите са чудесен начин за уеб администраторите да предоставят на търсачките информация за сайтовете си. Мета маркерите могат да се използват за предоставяне на информация на всякакви видове клиенти и всяка система обработва само мета маркерите, които разбира и игнорира останалите. Мета маркерите се добавят към секцията <head> на вашата HTML страница и обикновено изглеждат така:

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>
<html>
<head>
<meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; charset=utf-8″ />
<meta name=“description“ content=“ Radius ви дава достъп до над 5000 налични на склад продукта от категориите: Лаптопи, Настолни компютри, Монитори, Принтери, Консумативи, Компютърни компоненти и Аксесоари“ />
<meta name=“keywords“ content=“E-commerce, Radius, платформа, електронен магазин, компютърна техника, лаптопи, принтери“ />
<title>Радиус платформа за електронни магазини </title>
<meta name=“robots“ content=“INDEX,FOLLOW“ />

Тези данни можете да попълните в администрацията на магазина: System -> Configuration -> Design -> HTML Head.

Google разбира следните мета маркери (и свързани елементи):

  • <meta name=“description“ content=,,Описание на страницата“ />

Този маркер предоставя кратко описание на страницата. Понякога част от описанието се показва в резултатите от търсенето.

  • <title>Име на страницата</title>

Въпреки, че технически това не е мета маркер, този маркер често се използва заедно с ,,описанието“. Съдържанието на този маркер се показва като заглавието в резултатите от търсенето и в браузера на потребителя.

  • <meta name=“robots“ content=“…, …“ />
    <meta name=“googlebot“ content=“…, …“ />

Тези мета маркери могат да управляват поведението на обхождането и индексирането от търсачката. Мета маркерът robots се отнася за всички търсачки, докато мета маркерът ,,googlebot“ е характерен само за Google. Стойностите по подразбиране са ,,index, follow“ и не е необходимо да се указват. Google разбира  следните стойности (когато определяте много стойности, разделяйте ги със запетая):

noindex: не позволява индексиране на страницата;

nofollow: не позволява на Googlebot да следи връзки от тази страница;

nosnippet: не позволява показването на фрагмент в резултатите от търсенето;

noodp: не позволява използването на алтернативно описание от ODP/DMOZ;

noarchive: не позволява на Google да показва връзката кеширана за страница.

unavailable_after:[date]: позволява ви да укажате точното време и дата, когато искате да спрете обхождането и индексирането на тази страница;

noimageindex: позволява ви да укажете, че не желаете страницата ви да се показва като препраща страница за показвано в резултатите от търсене с нас изображение.

Вече можете да указвате тази информация в заглавката на страниците си чрез директивата X-Robots-Tag в HTTP заглавката. Това е особено полезно, ако искате да контролирате по-точно обхождането и индексирането на различни от HTML файлове като изображения или други видове документи.

  • <meta name=“google“ content=“notranslate“ />

Ако съдържанието на страницата не е на предпочитан от потребителя език, в резултатите от търсенето често се предлага връзка към превод. В общия случай това позволява вашето уникално и ценно съдържание да достигне до много повече потребители. Понякога обаче преводът може да е нежелан. Този мета маркер указва на Google, че не искате да бъде осигуряван превод за тази страница.

  • <meta name=“verify-v1″ content=“…“ />

Можете да използвате този маркер на страницата на основното ниво на сайта си, за да удостоверите пред Google Инструменти за уеб администратори, че сте негов собственик. Моля, обърнете внимание, че стойностите на атрибутите name и content трябва да съвпадат точно с подадените ви стойности (включително малки и главни букви), но няма значение дали маркерът е във формат HTML или XHTML, нито дали форматът му съвпада с формата на страницата ви.

  • <meta http-equiv=“Content-Type“ content=“…; charset=…“ />

Този мета маркер дефинира типа на съдържанието на страницата и набора от знаци. Уверете се, че стойността на атрибута content е в кавички, в противен случай атрибутът charset може да не бъде интерпретиран правилно.

Други особености:

  • Google чете мета маркери във формат HTML и XHTML, независимо от формата на кода на страницата.
  • С изключение на verify, регистърът на символите обикновено няма значение в мета маркерите.

Това не представлява пълен списък на възможните мета маркери и спокойно можете да използвате маркери и извън него, ако са важни за сайта ви. Не забравяйте, че Google пренебрегва мета маркерите, които не са известни за него.

Източник: Google Webmaster Tools