Напишете описателни МЕТА Тагове. Някои търсачки включват описание под заглавието на хиперлинка в техните резултати. Това описание трябва да е 1-2 изречения, отразяващо съдържанието на страницата, използвайки основните ключови думи и ключови фрази от страницата.

Не използвайте думи, които ги няма в страницата. Думите трябва да са разделени със запетая („ ,”). Максималния брой символи е около 255, като имате предвид ,че само първите 60 се виждат с Google, въпреки че може и да се индексират повече.