Онлайн каталога на практика е списък с вашите продукти, който е достъпен чрез Интернет или други електронни протоколи. Тук приключва простата част. Следва нещо, което е цяла наука, която е част от продуктовият мениджмънт.

Добрият онлайн каталог трябва да съдържа достатъчно изчерпателна информация за продуктите, като:

-Производител;
-Марка;
-Продуктов клас или категория на продукта;
-Точно наименование на продукта;
-Продуктов код или партиден номер. Това е уникален код еднозначно определящ продукта;
-Описание на продуктовите атрибути

Онлайн каталога е в основата на всеки електронен магазин. Добре поддържаният и актуален продуктов каталог е предпоставка за по-добри продажби.

В Radius.bg сме обърнали изключително голямо внимание на продуктовият каталог. Продуктите са подредени по Категории, Производители, Марки. Всички продукти са с много добре описани Атрибути и притежават партидни номера. Продуктовият каталог на Radius.bg е организиран и структуриран правилно. За по-лесна ориентация на клиентите каталога разполага с динамични филтри в зависимост от категорията на продукта, както ис вградена Търсачка.