Рекламирайте вашите видеа, изображения и аудио съдържания. Органичните резултати при търсене в Google показват не само съдържанието на страницата, но и изображения, видео клипове, както и аудио клипове. Следователно, помислете за създаване на такова съдържание, подходящо за компанията ви и след това го оптимизирайте, за да може да отиде на по-високо място в ранг-листата. Например, ако има информативно видео в Youtube (youtube.com) с висок ранг и то споменава вашия сайт, това може да ви донесе голям трафик. За повече информация, потърсете „оптимизиране на изображения” или „оптимизиране на видео”.

Включете описателни ключови думи в АLT атрибута на таговете на изображенията. Това ще ви помогне да направите вашия сайт по-достъпен за хора с увреждания и дава допълнителна информация на търсачките. ALT атрибутите помагат на вашите изображения да се класират по-високо в листата на търсене по изображение.