Банерите са важен инструмент за насочването на клиента към нови и промоционални продукти. Те претърпяват дълга еволюция от обикновените листчета поставени до продукта, през големите плакати и лога на магазините, докато целият опит в тази област бива внедрен и в електронната търговия

Те също се нуждаят от голяма степен автоматизация – да се показват когато продукта е наличен или в промоция и да се скриват след изчерпване на продукта или изтичане периода на промоция.

Това изисква добри умения по програмиране на сложни модули, които да управляват банерите и да отчитат интереса към тях.