Можете да използвате фиксирана цена на доставка или да активирате Еконт Експрес като куриерска фирма.

Ако желаете да използвате фиксирана цена куриерската услуга Система->Конфигурация, в лявото меню избирате „Начини на доставка” от секция „Продажби”.

Фиксирана сума за доставка

Първата секция е Фиксирана сума. Този начин на доставка е зададен по подразбиране. Ако цената на доставка ще зависи от фактори като тегло на продукта, местоположение и начин на доставка, в падащото меню срещу „Активно” избирате „Не”.

Може да променяте фиксираната цена на доставка, по подразбиране е въведено 5лв. В полето срещу „Цена” променете стойността, като имате впредвид, че трябва да бъде без ДДС. (фиг. 1)

Фиксирана сума на доставка

фиг. 1

Използване услугите на Еконт Експрес

Ако желаете да ползвате Еконт Експрес като доставчик, изберете Система->Конфигурация, в менюто от ляво избирате „Начини на доставка” от секция „Продажби”. В „Econt Express” от падащото меню срещу „Активно” избирате „Да”. (фиг. 2)

Еконт Експрес

фиг. 2

Попълнете данните на фирмата в полетата под „Sender Information”. Адреса ще се използва като адрес на изпращач, от където куриерите на логистичната компания ще вземат пратката. (фиг. 3)

Sender information

фиг. 3
В полето „Sender Settings” може да зададете приоритетен час, да активирате съботните доставки и експресни градски куриери. Доставката в събота се оскъпява и е +2,50лв.

Ако прецените, че над определена сума доставката трябва да бъде безпратна може да го настроите от полето „Prices”. Избирате от падащото меню срещу „Allow Free Shipping”, „да”, а в полето „Free Shipping Order Amount” посочвате с цифри минималната сума при която доставката ще бъде безплатна. (фиг. 4)

Безплатна доставка

фиг. 4