Магазините за електронна търговия, работещи на платформата Radius, разполагат с динамичен каталог с продукти. За всеки продукт има въведена подробна информация – характеристики, снимки, цена и наличност. Продуктите са категоризирани така, че достъпа до тях да е лесен и интуитивен. Ежедневно каталогът с продукти се актуализира. Този процес е напълно автоматичен и не е необходимо ръчно да следите всички продукти, техните цени и наличности.
Ако желаете да добавите други продукти към каталога, може да направите това чрез csv импорт или ръчно.
Ръчно въвеждане на продукти

За да добавите нов продукт, следвайте стъпките:

1. От главната лента с менюта изберете Каталог->Управление на продукти (фиг. 1)

Добавяне на продукт

фиг. 1

2. Създайте нов продукт от бутона Добави продукт

3. Изберете тип на продукта: Обикновен, Групиран, Конфигуриран, Виртуален, Пакетен или Продукт за сваляне. По подразбиране е зададен „Обикновен продукт”. Разликата между тях е в специфичните атрибут сетовете, които притежават. При Пакетния продукт могат да се съставят отделни вариации на продукти чрез динамични полета. Пример за такъв продукт е „Построй си сам компютър“. Ако продуктите, които искате да въведете се различават само по една характеристика като цвят или размер, тогава е подходящо да изберете Конфигуриран продукт. Натиснете бутон „Продължи”. (фиг. 2)

Вид продукт

фиг. 2

4. Задължителните полета в таб General, които трябва да въведете са: име на продукт, SKU (уникален код)и тегло (използва се при изчисляване цената на доставката, теглото, което се въвежда в това поле е нетно). (фиг. 3)

Основна информация

фиг. 3

5. Въведете цена на продукта, изберете „Цена” от менюто в лявата част и попълнете числото без ДДС в първото текстово поле. От последното текстово поле „Данъчен клас“ трябва да изберете 20% Tax. (фиг. 4)

Добавяне на цена

фиг. 4

6. За да добавите продуктово изображение, изберете „Изображения” от менюто в лявата част. Натиснете бутон „Browse Files…”, избирате желаното изображение от своя компютър и натискате бутон “Upload Files”. Изберете радио бутоните, които са срещу прикаченото изображение – по този начин, ще укажете коя ще е основната снимка, която ще се показва, съответно малка и thumbnail. Може да качвате повече от 1 снимки, като им задавате приоритет. Ако се качат 2 снимки, в етикета на втората може да се напише “back”. Тази функционалност във фронтенда се вижда при посочване с мишката, пресъздавайки движение на изображението. (фиг. 5)

Добавяне на изображения

фиг. 5

7. Добавете разполагаемо количество от продукта, изберете „Инвентар” от менюто в лявата част и попълнете задължителното поле „Кол.” (фиг. 6)

Добавяне на количество

фиг. 6

8. Поставете продукта в подходяща категория – „Категории” в лявото меню. Появява се списък с всички категории на сайта. Подкатегориите са скрити, за да ги видите натискате синьото квадратче с плюс пред тях. Добавянето на продукта към конкретна категория и подкатегория се осъществява, като поставите отметка в квадратчето пред нея. Един продукт може да бъде в няколко категории. (фиг. 7)

Добавяне на категория
фиг. 7

9. След като приключите с редактирането на продукта, натиснете бутон „Запази”. (фиг. 8)

Запази продукта


фиг. 8

Добавяне на продукти с CSV файл

Избирате от меню Система->Импорт/Експорт->Импорт натиснете бутон „Разглеждане“, за да изберете csv файла от компютъра си. Задължителните колони са SKU, име, тегло, цена, данъчен клас, количество.

Готово! Вече имате добавен продукт в електронния магазин.