Имате електронен магазин на платформата Radius и искате да направите справка за постигнатите резултати? Това става бързо и лесно от административния панел.
В администрацията може да направите справки за направените поръчки, доставки, издадените фактури, кредитни известия и др. С използването на филтъра може да зададете времеви период, за който желаете да направите справка. Имате опция за експорт на филтрирани данни в csv или xml формат, който да съхраните на своя компютър.
Пълен отчет на поръчките (фиг. 1)

Справка поръчки
фиг. 1

Отчет на ДДС към поръчките, групирани по данъчна тарифа. (фиг. 2)

Справка ДДС
фиг. 2

Отчет на всички фактури спрямо платени. (фиг. 3)

Списък Фактури
фиг. 3

Отчет доставени поръчки. (фиг. 4)

Отчет Доставки
фиг. 4