За да бъдат лесно откриваеми продуктите в електронния магазин, сме създали подходящи категории и подкатегории. С платформата Radius получавате напълно функциониращ електронен магазин, на който продуктовата база се актуализира ежедневно.

Ако искате да добавите други продукти, различни от тези, които автоматично се добавят, трябва да създадете подходяща категория и евентуално подкатегории.
Добавянето на категория се осъществява от меню Каталог->Управление на категории (фиг. 1)

Добавяне на категория

фиг. 1

В левия панел са всички, създадени до момента категории и подкатегории. За да добавите нова категория, натиснете бутон „Добави главна категория„. Ако искате да добавите подкатегория, към вече съществуваща използвайте бутон „Добави под-категория„. (фиг. 2)

категория и подкатегория

фиг. 2

При попълването на главна категория има две задължителни полета, които трябва да са попълнени – име и активен. Полето активен трябва да бъде „Да“. След като приключите с попълването на информацията за категорията натиснете бутон „Запиши категория„. (фиг. 3)

категория

фиг. 3

Когато добавяте подкатегория трябва да сте маркирали по-главна категорията, към която искате да добавите подкатегория от левия панел и да натиснете бутон „Добави под-категория“. Тук отново задължителни полета, които трябва да бъдат попълнени са име и активност. Полето активен трябва да бъде „Да“. След като приключите с попълването на информацията за категорията натиснете бутон „Запиши категория„. (фиг. 4)

подкатегория

фиг. 4

Вече знаете как да създадете категория, а за да добавите продукти към нея, прочетете „Как да добавя продукт в моя интернет магазин Radius„.