Radius.bg ви предлага да тествате безплатно в продължение на 30 дни. Така ще можете да се убедите в качествата както на магазина, така и на хостинга, където е приютен магазина.

Създаването на безплатен тестов магазин отнема общо около 5 минути без да са необходими умения и познания по програмиране и хостинг.
За вас остава да се фокусирате върху клиентите, продуктите и продажбите.

По време на тестовия период вие имате пълен достъп до администрацията на магазина, където да конфигурирате магазина по желания от вас начин.

Можете да поставите логото на вашата фирма, както контакти, местоположение и работно време.

Естествено за вас остава удоволствието да изграждате и развивате магазина си.