Българското разплащане в Интернет Epay

Българската система за електронни разплащания Epay е създадена през 1999г. Чрез нея клиентите могат да осъществяват плащания на битовите си сметки, данъчни задължения и да пазаруват от интернет магазини. Предимствата на системата са спестяване на време и средства при нареждане на плащания.

Регистрация в ePay.bg

При регистрация клиентите получават уникален клиентски идентификацоинен номер (КИН), а търговците – търговски идентификационен номер (ТИН). Тези номера са публични и служат за идентифициране. Купувачите въвеждат еднократно личните си данни и избират с какво платежно средство да боравят в системата – микросметка, банкова карта или и двете. При регистрация на карта, тя трябва да бъде потвърдена от банкомат. Един потребител може да регистрира повече от една карта, а една карта може да бъде регистрирана в повече от един профили.

Микросметката e електронно средство за осъществяване на трансакции. Тя е интернет базирана. Клиентите в системата превеждат пари от една сметка в друга след идентификация. Когато се регистрират потребителите в ePay.bg получават безплатно микросметка. Системата предлага различни способи за нейното зареждане със средства – чрез банкова карта, микросметка от друг потребител на ePay.bg, паричен превод в брой.

При регистрацията на търговците в ePay.bg се осъществява техническата връзка между техния сайт и системата. Когато се сключва на договора, фирмата предоставя актуална съдебна и данъчна регистрация и лице за контакт. Ако търговецът желае получените средства от плащания с кредитни или дебитни карти да постъпват директно по неговата банкова сметка, той трябва да има сключен договор с банка за обслужване на виртуален POS терминал.

Осъществяване на плащане чрез Epay

Плащането се осъществява, когато клиента потвърди желанието си с криптирана парола. Търговеца не получава допълнителна информация за купувача, освен, че е постъпила определена сума в неговата сметка. Ако клиента е заявил предварително желание да му се покаже точния адрес, той ще бъде посочен в известието до търговеца.
При осъществяване на плащане с банкова карта, клиента не заплаща комисиони и не се облага с допълнителни суми освен тези, които банката издател на картата, с която се извършва плащането, стандартно взима при плащане на ПОС терминал.
Търговците могат да отменят вече извършено плащане от клиента при невъзможност за осъществяване на доставката от тяхна страна.
Системата предоставя на двете страни подробни справки – за извършени преводи, лимити по микросметката, платени или отказани доставки.