Термина електронен има доста широко значение от 60те години на миналия век. В основата стои частицата електрон, която е в основата на преноса на електрическата енергия.

Сега понятието Електронен се свързва повече с Електронен магазин, Електронен бизнес. Това обаче не са магазини в които се продават електрони. Това са магазини изградени на електронни технологии, в чиято основа наистина стои движението на елементарната частица електрон.

Radius.bg е революционна иновация в електронните технологии и електронния бизнес. С помощта на Radius.bg вие може да създадете електронен магазин веднага и ще можете да го тествате съвсем безплатно в продължение на 30дни.