Emag или e-mag, eMag е съкращение от Електронен Магазин или от Електронно Списание – Electronic Magazine.
Интересното при този термин е, че в латинският свят той се е наложил като определение на периодична публикация, платена или безплатна разпространявана върху физически или електронен носител – списание.

В България и други страни от региона термина има друго значение – място, склад, където се продават стоки физически или по електронен път.

Думата Магазин има арабски корен مخازن (maḵāzin) в който ако се вгледаме внимателно ще открием една добре позната нам дума – Казан, която също идва от арабски خزن (ḵazana).

Популярните съкращения са e Mag, e-mag, eshop, estore, e-store и други. Всички те се отнасят към термина Електронен Магазин, който можете да създадете за около 2 минути с Radius.bg