Изработването на електронен магазин беше дълъг и сложен процес преди да се появи платформата за изграждане на електронни магазини Radius.bg

За създаването на електронен магазин са необходими множество познания и умения – езици за програмиране, операционни системи, системи за управление на продуктите, бази данни, модули за разплащане, както и много дребни, но не маловажни детайли.

Инструмент за изграждане на електронни магазини Radius.bg

Започвайки работа върху проекта ние анализирахме много технологични и житейски аспекти на това какво ни се налага да правим за да постигаме своите цели. Съвкупността от множество философски и технически принципи постоянно усложняваше задачата, но едно правило ни помагаше постоянно – правилото 80/20 или правилото на Парето. То гласи, че 20% от усилията носят 70% от резултатите.

Именно фокуса за постигане на 70% и повече продажби ни накара да вдигнем високо летвата на изискванията към Radius.bg Ние си поставихме за цел да създадем инструмент за изграждане на сайтове, електронни магазини, който да спести на търговеца мъките и страданията по проектиране, програмиране, хостинг и др., а да му остави удоволствието да се занимава с управление на продажбите, намиране на нови клиенти и удовлетворяване на изискванията им.

Така създадохме инструмент, който ви позволява в рамките на 2 минути да стартирате онлайн магазин или както е познат – online shop, online store, e-store, e-shop и т.н.

По долу ще ви представим много важните теми с които трябваше да сте запознати преди появата на radius.bg но сега можете да ги прочетете просто за информация.

Хостинг

Продуктов каталог

Продукти

Банери

Търсачка

Логистичен модул 

Модул разплащане