Можете да поставите различно изображение за банер в горната част на всяка категорийна страница. Така насочвате вниманието на клиента върху желаните от вас продукти или промоции. Тук са описани необходимите стъпки.

1. В Административния панел изберете Catalog -> Manage Categories и посочете желаната категория от йерархията в лявата част на страницата.

2. Натиснете бутона за избор на файл в реда Image и посочете банерното изображение. Препоръчваме Ви то да е с ширина 960 пиксела.

вмъкване на банерно изображение

3. Запишете промените с бутона Save Category. Избраното от Вас банерно изображение ще се показва както на примера от фигурата по-долу.

категориен банер

За да премахнете банера от категория, маркирайте отметката Delete до бутона за избор на изображение и запазете промените с бутона Save Category.

изтриване на категориен банер