Имате направена поръчка в електронния ви магазин, издали сте фактура, но трябва да издадете кредитно известие към нея. С платформата Radius можете да генерирате този счетоводен документ от административния панел.

За да издадете кредитно известие, влезте в администрацията на електронния си магазин, отидете в меню Продажби->Поръчки. Кликнете на поръчката, за която желаете да издадете кредитно известие и натискате бутон „Разписка за връщане”. (фиг. 1)

Разписка за връщане

фиг. 1Зареждат се данните за кредитното известие. В секцията с информация за продукта, който се връща може да промените количеството и да поставите отметка в колоната „Върни в наличност”. За да запазите промените натиснете бутон „Обнови количества”. (фиг. 2)Кредитно известие

фиг. 2

Ако желаете да оставите коментар по кредитното известие, може да го направите в панела „Коментари на кредитно известие”. Приключете от бутон „Сторно офлайн”.

Вече създаденото кредитно известие може да видите от менюто в лявата част „Кредитни известия”. (фиг. 3)

Кредитни известия списък

фиг. 3
Ако желаете да видите всички издадени до този момент кредитни известия, отворете меню Продажби->Кредитни известия. Имате възможност да сортирате списъка във възходящ и низходящ ред като натискате заглавието на съответната колона. Появява се стрелка, която сменя посоката си при повторно натискате. (фиг. 4)
Списък с издадените кредитни известия

фиг. 4

Списъка с кредитни известия може да се експортне в .csv или .xml формат, за използване при справки. (фиг. 4)