Уникалността на един електронен магазин е именно в начина, по който е представена информацията за продуктите. Спецификациите са еднакви, но от собствениците на електронния магазин зависи как ще привлекат вниманието на потенциалния потребител и ще го спечелят като клиент.

В тази статия ще ви дадем насоки какво е важно да съдържат статиите, базирано на търсенето и поведението на посетителите.
  1. Пишете кратки и четими текстове. Посетителите на сайта няма да започнат да четат, ако материалът е прекалено обемен или не е структуриран в параграфи със съответни подзаглавия.
  2. Напишете грабващо вниманието заглавие. Включете ползата за клиента. Провокирайте тяхното любопитство.
  3. Дефинирайте темата на статията. Започнете с кратко описание на продукта, технологията, събитието, което е предмет на презентиране.
  4. Ако пишете за продукт, опишете най-важните му параметри. За лаптопите това са например процесор, оперативна памет, дисплей.
  5. Бъдете последователни – започнете с най-важната информация и приключете с тази, която има по-малко значение.
  6. Използвайте професионален изказ. Постарайте се да внушите, че разбирате въпросната материя. Дори потенциалният клиент да не разбира напълно всичко, ще е сигурен, че може да ви се довери. Когато поиска съвет, ще получи компетентен отговор.
  7. Посочете ясно и недвусмислено приложенията на продукта (технологията). Например често потребителите търсят „таблет за игри”.
  8. Опишете каква е ползата за потребителя.
  9. Отговорете на въпроса с какво този продукт (технология) е по-добър от останалите.
  10. Посочете къде може да бъде намерен, от къде могат да го закупят.