Когато разполагате с продукти, различаващи се само по някаква характеристика, например цвят или размер, можете да обедините представянето им чрез използване на конфигурируем продукт. В общи линии, той обединява всички артикули, като представя пред клиента един продукт с опция за избор според отличителната характеристика. Реално във вашата база данни всички варианти съществуват като продукти с отделни СКУ номера, за да се следи ефективно стоковата им наличност, но в същото време в електронният магазин, те не се изобразяват самостоятелно и страниците не се запълват с еднотипни артикули.

Този метод представлява удобство и за клиентите Ви. За потребителя е по-лесно, да подбере цвета на артикула в продуктовата страницата, отколкото да търси отделна страница, в която продуктът е с желания цвят или размер.

Бележка: Можете, вместо конфигурируем продукт да създадете Вариации на продукт, ако наличността на продукти от отделните вариации не е от значение.

За да създадете конфигурируем продукт, следвайте стъпките:

1. Създайте атрибутите, чрез които клиентите ще избират опция за характеристиката. Повече за създаването на атрибути, можете да намерите в статията „Създаване и управление на атрибути и продуктови класове
2. Създайте продуктов клас, който ще описва продуктите с вариация в тази характеристика.
3. Създайте отделни продукти, съответстващи на възможните варианти.
4. Създайте конфигурируем продукт и добавете към него продуктовия клас.
5. Асоциирайте продуктите за всеки вариант към конфигурируемия продукт.

При създаване на вариращия атрибут, е необходимо да попълните по следния начин полетата:
–  Scope: Global
–  Catalog Input Type for Store Owner: Dropdown
–  Values Required: Yes
–  При задаване на посочените настройки се появява и последното поле Use To Create Configurable Product, за което трябва да изберете Yes.

настройка на атрибут за конфигурируем продукт

За настройка на останалите полета, можете  да научите повече в статията „Създаване и управление на атрибути и продуктови класове”

В секцията manage Label / Options въведете възможните стойности за характеристиката, на принципа на примера по-долу:

задаване на стойности в падащ списък за атрибут

В Manage Titles (Size, Color, etc.) поставете заглавието на характеристиката, а чрез бутона Add Option добавете полета за възможните стойности. Въведеният текст в полетата от колонка Admin се използва в Администрацията и по подразбиране също в магазина, ако в Default Store View не са зададени други стойности. Position определя позицията на стойността в падащия списък. Използвайте последователни числа, за да я зададете.

Запазете промените с бутона Save Attribute.

Бележка: Могат да се ползват едновременно повече атрибути от този тип в един и същи продуктов клас за описване на конфигурируеми продукти.

Следващата стъпка се състои в създаване на продуктов клас, който ще се ползва за описване на продукти от всички варианти. Базираме го на основния клас.

създаване на продуктов клас

Създаваме група (в примера ConfigNotebook) за специфичните му атрибути и в нея извлачваме с мишката атрибута, който ще описва вариращата характеристика (както и всички останали необходими атрибути за описание на продуктите от този тип).

добавяне на атрибут към продуктов клас

Запазете промените.

Идва ред на създаването на простите продукти (Product Type: Simple Products), които ще се обединят в конфигурируемия. Изберете за тях продуктовия клас, съдържащ атрибута с варираща характеристика и попълнете данните, като не забравяте, че задаването на стойност в това поле е задължително.

След като сте въвели продукти с различна характеристика (памет 2GB/4GB/8GB в примера), можете вече да пристъпите към създаването на конфигурируемия продукт.

Отново от Catalog -> Manage Products изберете Add Product и укажете същия продуктов клас, но вместо Simple Product в Product Type поставете Configurable Product.

създаване на продукт за асоцииране

Поставете отметка в редовете, които описват вариращите характеристики на тези продукти. В примера това е само Размер. Натиснете бутона Continue.

избиране на характеристика като условие за асоцииране

Отваря се страница за въвеждане на характеристиките на нов продукт. Попълнете необходимите данни и отворете секцията Associated Products. Натиснете бутона Reset Filter и в списъка ще се заредят всички продукти, които ползват атрибутите за вариращи характеристики (в примера това е само Памет).

Поставете отметка пред всеки продукт, който искате да включите в конфигурируемия.

асоцииране на продукти

Избраните продукти се зареждат в списъка над филтъра, като за тях можете да укажете допълнителна стойност над редовната цена. В първото поле въведете число, а във второто изберете как то да се интерпретира – като сума (Fixed) или процент (Percentage).

В полето Attribute Name отново имате възможност да промените името, с което характеристиката се показва в магазина.

Асоциирайте продукта с категория и ще можете да го откриете в магазина. Запазете промените. По този начин, конфигурируемият продукт от примера вече е наличен в магазина.

изглед на конфигурируем продукт в магазина

В падащия списък „*Памет“ се показват всички възможни опции за характеристиката с допълнително обособената цена.

характеристика на конфигурируем продукт в магазина

Създаване и управление на атрибути и продуктови класове