Пример за пакетен продукт е офертата: Построй си сам компютър. Можете да включите всички необходими компоненти чрез динамични полета.

В нашия пример ще демонстрираме само с опции за памет и сторидж. В магазина пакетният продукт се изобразява като примера в изображението по-долу.

Пакетен продукт можете да създадете през администрацията, от меню Catalog -> Manage Products, бутон Add Product, като изберете Product Type: Bundle Product.

В този вид продукти, има няколко различия в Общите и Ценовите страници (секции General и Prices), както следва:

– Фиксирано или Динамично SKU: Определя дали на целия продукт се задава един SKU номер в зависимост от компонентите му, или има фиксиран SKU номер за целия пакет.
– Фиксирано или Динамично Тегло: Определя дали теглото на целия продукт е базирано на теглото от компонентите му или има едно фиксирано тегло за целия пакет.
– Фиксирана или Динамична цена: Определя дали цената на пакета зависи от цената на компонентите или е фиксирана за целия пакет.
– Видимост на цената: Определя дали цената е показана като диапазон (Price range), започваща от най-евтиния компонент до най- скъпия, или е показан само най-евтиният( As low as)

пакетен продукт

Етикетът Пакети (Bundle Items) съдържа следните настройки:

– Изпращане на компонентите на пакета (Ship Bundle Items): Определя дали индивидуалните компоненти се изпращат отделно (опция Separately) или се изпраща целият продукт (опция Together).
– Компоненти (Bundle Items): Компонентите се появяват в магазина като списък с опции. Можете да добавите нова опция използвайки бутона : Add New Option. За всяка опция можете да конфигурирате име, вид на входа, дали полето е задължително (например True за процесор, False за дискретна графична карта) и позиция в страницата.

опции към пакетен продукт

След като добавите опции, можете да зададете индивидуалните стойности на всяка опция. Кликнете  на Add Selection бутона за да се отвори менюто за избор, както е показано на изображението по-долу.

компоненти в пакетен продукт

Можете да избирате който и да е продукт, използвайки кутийките за селекция. Кликнете Add Selected Product(s) към бутона Option, за да потвърдите задачата. Тогава, за всяка селекция, можете да зададете следните опции:

– Количество по подразбиране: Определя количеството по подразбиране в продуктовата страница
– Количества определени от клиента: Ако настроите тази опция на Yes, това дава възможност на клиентите да зададат количества за дадената селекция
– Позиция: Определя реда в селекцията
– По подразбиране: Определя предефинираната стойност

Не забравяйте да запазите всички промени, когато приключите с настройките на пакетния продукт.