Използването на поща с домейна на Вашия магазин изгражда доверие в клиентите, с които комуникирате онлайн. Най-често срещани варианти за e-mail акаунти са: office@домейн, sales@домейн и info@домейн. Поради липсата на визуална комуникация, онлайн потребителите инстинктивно избират контакта с e-mail адреси, които са им познати или имат ясно послание относно функция и притежание. Обратното, когато получат съобщение от име или адрес, които са им непознати могат не само да пропуснат да проверят съдържанието на писмото, но и автоматично да го изтрият или да блокират получаването на такива писма.За да ползвате e-mail адрес с домейна на Вашия магазин, е необходимо да се свържете с нас, за да създадем Вашата пощенска кутия. Заявете я със support ticket.

Ако вече притежавате такава пощенска кутия, но желаете да промените домейна на Вашия магазин, за съжаление Вашата кореспонденция няма автоматично да се прехвърли в пощата към новия домейн. (Поинтересувайте се от опциите за импорт/експорт на e-mail клиента, който ползвате)

Достъп до Вашата пощенска кутия

Имате достъп до Вашата поща по 2 различни начина. Можете да работите локално или браузър.

Достъп през Web Mail

За целта въведете Вашите потребителски данни в https://mx.radius.bg в полетата Username и Password (Фиг. 1).

vhod v RADIUS

Фиг. 1

Можете да работите с Вашата пощата по този начин от всяко устройство с Интернет достъп. Не се налага да отскачате до офиса, където е инсталиран специализирания e-mail клиент, който ползвате, за да проверите новите писма.

Работа с Вашата поща през браузър

Вашата пощенска кутия, отворена през https://mx.radius.bg, изглежда както изображението на фиг. 2.

email RADIUS

Фиг. 2

В реда най-отгоре са разположени линкове към 3-те основни изгледа – Поща (Mail), Адресна книга (Address Book) и Персонални настройки (Personal settings). Последната опция Изход (Logout) е за изход от пощенската кутия.

С https://mx.radius.bg разполагате с всички характерни инструменти за водене на кореспонденция. Писмата можете да подреждате в папки, да ползвате търсачката за откриване на писмо или контакт, да правите импорт/експорт на адреси. Можете да изпращате писмо до множество получатели, да проверявате правописа с функцията Spell Check, да вмъквате в съдържанието HTML и Richtext обекти, да прикачвате файлове и много други.

Като най-полезни свойства по отношение на връзка с клиентите Ви, препоръчваме:

  • Подпис. Всяко изпратено от Вас съобщение ще завършва с поле, в което Ви съветваме да поставите Вашата визитка – име, данни за контакт, лого на магазин. Оформете го през Personal Settings -> Етикет Identities. Маркирайте желания e-mail адрес, чийто подпис искате да редактирате, за да се покажат опциите. В етикета Signature въведете текст или използвайте отметката HTML, за да редактирате стила и шрифта на съдържанието, да вмъкнете с тагове линк към Вашето лого, както на фиг 3.

podpis na pismo

Фиг. 3

  • Вградена функция за автоматичен отговор. Тя е изключително полезна в случаите, в които отсъствате няколко поредни дни от офиса и не желаете Вашите клиенти да останат без отговор. Настройката ѝ се извършва в изгледа Personal Settings под етикет Filters. Натиснете иконата със символ + в долния ляв ъгъл. След като се покажат контролните полета, изберете от падащия списък в секцията Filter Actions опцията Out Of Office Message. В полето Period задайте периода, в който желаете съобщението автоматично да се изпраща като отговор на всички получени в пощата Ви писма. Използвайте полетата Subject и Message, за да въведете съответно заглавие и съдържание на изпращаното съобщение. Опцията Append original subject to response ще добави в края на съобщението текста на оригиналното писмо, получено в кутията Ви. Отметката HTML tagging използвайте, ако желаете да вградите HTML тагове в съобщението. Запазете направените настройки като филтър – въведете име в полето Filter Name и натиснете бутона Save.

Можете да приложите филтъра за автоматичен отговор към всички съобщения с избор на опцията all messages в секцията Filter Rules. Ако желаете автоматичното съобщение да се изпраща само в конкретни ситуации, използвайте някоя от другите 2 опции за задаване на правило: matching all of the following rules (да изпълнява всички дефинирани условия) или matching any of the following rules (да изпълнява което и да е от указаните условия). Като използвате падащите списъци, можете да съдадете филтърни правила, които най-добре да отговарят на нуждите Ви. Добавете нови редове за всяко необходимо правило чрез натискане на зелената икона с малък знак + в края на реда.

avtomatichen otgovor

Фиг. 4

  • Ползване на няколко отделни пощи върху домейна на Вашия магазин. Добро впечатление остава, когато се ползват отделни адреси за поръчките, за запитвания от общ характер и за контакт с конкретни служители или отдели. Те могат да се обработват едновременно през един e-mail клиент или през https://mx.radius.bg. Добавете желаните e-mail адреси през Personal Settings -> Етикет Identities и иконата + в долния ляв ъгъл.
  • Автоматично запазване на чернова за писмата, които пишете на всеки 5 минути. Интервалът може да бъде променян през Personal Settings -> Етикет Preferences -> Section: Composing Message -> Automatically save draft -> Save).
  • Автоматично получаване на потвърждение при отваряне на писмо, което сте изпратили. Включете отметката в Personal Settings -> Етикет Preferences -> Section: Composing Message -> Always request a delivery status notification и натиснете Save.

Други настройки, които може да използвате:

Настройка на потребителския интерфейс на Български език (Personal Settings -> Етикет Preferences -> Section: User Interface -> Language: Български -> Save)

Подреждане на кореспонденцията в папки. Създайте нова папка или под-папка през Personal Settings -> Етикет Folders -> натиснете + в долния ляв ъгъл, след което въведете Име на папката в Properties и изберете Save. Можете да укажете конкретна папка за събиране на всички писма от тип Draft (Чернови), Junk (Разни) и Deleted (Изтрити) от полетата в Personal Settings -> Етикет Preferences -> Section: Special Folders. Изтриването на папка става от иконата със зъбчато колело в долния ляв ъгъл на изгледа Personal Settings -> Етикет Folders.

Настройки за достъп до пощенската Ви кутия локално

Ако предпочитате да получавате писмата си локално, необходимо е да зададете следните настройки, за да свържете Outlook с пощата върху Вашия домейн. (Тези настройки се ползват с всички e-mail клиенти. Разлики е възможно да има само в менютата за достъп до опциите според особеностите на ползвания софтуер).

Изберете от менюто командата Tools -> Accounts Settings… за достъп до настройките. Отваря се прозореца Account Settings. В него, под етикета E-mail се намира списък с адресите, които са настроени за достъп през Outlook. Ако Вашият адрес все още не е там, натиснете New… (фиг. 5)

akaunti

Фиг. 5

Изберете в отворилия се прозорец опцията Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP. След това въведете в следващия прозорец Вашето име, E-mail адреса с домейна на магазина Ви, както и Паролата.

Ако вече адресът Ви е добавен в e-mail клиента, маркирайте го в списъка и изберете опцията Change, за да фиксирате правилните настройки.

akaunti

Фиг. 6

Попълнете Вашите данни – име, e-mail адрес с домейна на Вашия магазин, Вашето потребителско име (User Name) и парола за достъп до пощата в отворилия се нов прозорец (фиг. 7). В полетата Incoming mail server и Outgoing mail server поставете mx.radius.bg  

nastroiki na kutia

Фиг. 7

В полето Account Type Ви съветваме да поставите IMAP. С този протокол Вашите писма се пазят на сървъра и имате достъп до тях, независимо от къде отваряте кутията си. Можете да ползвате POP3 вместо IMAP, ако предпочитате писмата да се пазят на Вашия компютър.

Натиснете бутона More Settings, за да настроите и последните полета. Отваря се прозореца Internet E-mail Settings от фиг. 8. Под етикета Advanced, попълнете стойностите за Incoming server: 993 (за IMAP) или 995 (за POP3), Outgoing server: 465 и изберете тип на криптиране на връзката SSL в падащия списък.

nastroiki na kutia

Фиг. 8

Ако използвате POP3 протокола, е важно да отбележите чекбокса „This server requires an encrypted connection (SSL)”, както и да изберете опцията SSL от падащото меню, както е показано на фиг. 9.

Фиг. 9

Натиснете OK, за да запазите настройките във всеки прозорец при затваряне.