Както вече казахме, изработката на електронен магазин може да струва скъпо.

Добият магазин изисква поне 5000-7000, пет, седем хиляди лева без ДДС. Времето за което можете да имате магазина е около месец – два. Това време сериозно зависи от избора на фирма или човек, който ще изработи вашия нов електронен магазин Това, което не предполагате е, че това време силно зависи от вашите познания в областта. Повечето девелопъри ще ви предложат това, което могат и знаят най-добре, което, реално погледнато е перфектно. Да така е, но ако искате да сте конкурентни магазина, който изграждате не трябва да е проектиран за да бъде конкурентен днес, той трябва да е базиран на платформа, която ще е конкурентна след една година.

Radius.bg предлага точно такова решение. Това решение е безплатно за тестване в рамките на 30 дни. Тествайте.