Има направена поръчка в електронния ви магазин и желаете да издадете фактура. Платформата Radius разполага с вградени модули за издаване на счетоводни документи. От един панел може да генерирате всички необходими документи, както и да правите справки за постигнатите резултати.

За да генерирате фактура, влезте в административния панел на вашия електронен магазин, отидете в меню Продажби->Поръчки. Кликнете на поръчката, за която желаете да издадете фактура и натискате бутон „Фактура”.

Важно е да сложите ваше лого на фактурата от Система->Конфигурация–>Продажби->Фактура и дизайн. (фиг. 1)
Създаване на фактура
фиг. 1
Зареждат се данните за фактурата. В секцията с информация за продукта, може да промените количеството, след което натискате бутон „Обнови количества”. (фиг. 2)
Създаване на фактура
фиг. 2
Ако желаете да оставите коментар по фактурата, може да го направите в панела „Хронология на фактури”. Приключете фактурата от бутон „Изпрати фактура”.
Вече създадената фактура може да видите от менюто в лявата част „Фактури”. (фиг. 3)Преглед на издадени фактури към поръчка

фиг. 3

Ако желаете да видите всички издадени до този момент фактури, отворете Продажби->Фактури. Имате възможност да сортирате списъка във възходящ и низходящ ред като натискате заглавието на съответната колона. Появява се стрелка, която сменя посоката си при повторно натискате. (фиг. 4)

Списък с издадените фактури
фиг. 4

Списъка с фактури може да се експортне в .csv или .xml формат, за използване при справки.
Вече знаете как да създадете фактура, а за да видите как да издадете кредитно известие към нея, прочетете „Как да издам кредитно известие в моя Radius магазин„.